Energia dla biznesu
Oferta dla samorządów
Oferta dla domu

Energia dla domu i biznesu

energia dla domu i biznesu

czytaj więcej...

Samorządy i inwestycje

Oferujemy

Jednym z najważniejszych elementów strategii ZEUP S.A. jest aktywne wspieranie energetyki obywatelskiej. Pod pojęciem tym rozumiemy poszukiwanie synergii pomiędzy działalnością tradycyjnych przedsiębiorstw energetycznych a lokalnymi inicjatywami społecznymi.

Nasze kompetencje pozwalają wspierać nie tylko projekty realizowane przez pojedyncze podmioty ale także większe przedsięwzięcia organizowane przez samorządy lokalne. W realizowanych projektach gotowi jesteśmy dostarczyć samorządom wiedzy oraz narzędzi do efektywnego zarządzania energią. Jesteśmy także gotowi współfinansować bądź finansować inwestycje infrastrukturalne, których efekt ekonomiczny przekłada się na budżet samorządów, podnosząc jednocześnie komfort życia mieszkańców.

 
czytaj więcej...

X

Napisz do nas!

X

Szanowni Klienci,

Informujemy, iż Pogotowie Energetyczne pełni dyżur całodobowo dla poszczególnych ulic i osiedli:

 • Warszawa, Osiedle Bliska Wola firma „El-kos” tel. 607-078-809,
 • Warszawa, Al. Jerozolimskie 216 firma „El-kos” tel. 607-078-809,
 • Warszawa, ul. Pileckiego 59 firma „El-kos” tel. 607-078-809,
 • Gdynia, Osiedle Bernadowo firma „UZE A. Richert” tel. 501-054-628
 • Szczecin, Al. Wyzwolenia 46 firma „Elektro-Montaż” tel. 697-031-628, 601-972-149

Komunikat o zatwierdzeniu Taryfy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16.10.2023 r.

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak: DRE.WRE.4211.10.11.2023.JCz z dnia 16 października 2023 r., zatwierdził Taryfę dla energii elektrycznej ZEUP SA w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 355/2023 w dniu 16.10.2023 r.

Zarząd ZEUP S.A. postanowił wprowadzić Taryfę do stosowania od dnia 01.11.2023 r.

Informacja ws. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 09.09.2023 r. o odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym

Zakład Energetyczny Użyteczności Publicznej S.A. informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 09.09.2023 r. odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym uzyskają jednorazowo obniżenie, w kwocie równej 12% iloczynu średniej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryf sprzedawców z urzędu na 2022 r. opublikowanej przez Prezesa URE, dla taryfy G11 oraz wolumenu energii wynoszącego 2523 kWh.

Obniżenie ma zastosowanie dla każdego punktu poboru energii elektrycznej w następujących przypadkach:

 1. w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy między dniem 1 stycznia 2023 r. a dniem 30 września 2023 r. zmniejszył zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu poniżej 95% zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy w odniesieniu do tych samych trzech następujących po sobie miesięcy między dniem 1 stycznia 2022 r. a dniem 30 września 2022 r.,
 2. zweryfikował i potwierdził poprawność swoich danych znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną,
 3. wyraził zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną korespondencji, w szczególności faktur VAT, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub w dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym,
 4. wyraził zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez to przedsiębiorstwo,
 5. jest prosumentem energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
 6. złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

W przypadku, gdy odbiorca energii elektrycznej nie spełni wyżej wymienionych warunków do 11.10.2023 r., ZEUP S.A. uwzględni kwotę, o którą pomniejszono kwotę należności za 2023 r. odbiorcy, w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 r., nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

UWAGA!

Informujemy, że spółka ZEUP S.A. nie wysyła wiadomości SMS z linkami odsyłającymi do płatności z informacją o zaległościach oraz wstrzymaniu dostaw energii. Prosimy o zachowanie ostrożności i nie klikanie w otrzymany link.

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x