Jesteś tutaj: Home »

Informacja ws. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 09.09.2023 r. o odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym

2023-09-19 15:22

Zakład Energetyczny Użyteczności Publicznej S.A. informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 09.09.2023 r. odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym uzyskają jednorazowo obniżenie, w kwocie równej 12% iloczynu średniej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryf sprzedawców z urzędu na 2022 r. opublikowanej przez Prezesa URE, dla taryfy G11 oraz wolumenu energii wynoszącego 2523 kWh.

Obniżenie ma zastosowanie dla każdego punktu poboru energii elektrycznej w następujących przypadkach:

  1. w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy między dniem 1 stycznia 2023 r. a dniem 30 września 2023 r. zmniejszył zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu poniżej 95% zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy w odniesieniu do tych samych trzech następujących po sobie miesięcy między dniem 1 stycznia 2022 r. a dniem 30 września 2022 r.,
  2. zweryfikował i potwierdził poprawność swoich danych znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną,
  3. wyraził zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną korespondencji, w szczególności faktur VAT, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub w dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym,
  4. wyraził zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez to przedsiębiorstwo,
  5. jest prosumentem energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
  6. złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

W przypadku, gdy odbiorca energii elektrycznej nie spełni wyżej wymienionych warunków do 11.10.2023 r., ZEUP S.A. uwzględni kwotę, o którą pomniejszono kwotę należności za 2023 r. odbiorcy, w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 r., nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r.

X

Napisz do nas!

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x